JÄRA 1:7

JÄRA 1:7

  • Utgångspris: 4,5 miljoner kr

 

  • Fastigheten Jära 1:7 omfattar 55,4 hektar, varav inägomark 2,5 hektar, enligt skogsbruksplan upprättad 2018-04-26 och utskriven 2018-06-13. Se vidare ägofördelningen på sammanställnigen över fastigheten.

 

  • Skogsvolymen på fastigheten uppgår till ca 8300 m3sk.

 

  • På fastigheten finns också tre fritidshus av enkel standard belägna i anslutning till Nissan, varav ett fritidshus är ej anslutet till el.

 

  • Ekonomibyggnader av äldre modell finns.

 

  • Borrad brunn om ca 50 m.

 

  • Avloppsbrunn på tomten.

 

  • Vatten/avlopp har ej nyttjats de senaste åren, därav kan standarden på dessa ej garanteras.

 

  • Jakt och fiske tillfaller ny ägare. Jakt av älg ingår i jaktlag.

Ansvarig mäklare:

 

Magnus Gustafsson

Reg. fastighetsmäklare

Tel: 076-13 54 649

E-post: skogsbyran.jonkoping@telia.com magnustrana@gmail.com

 

Skogsbyrån Jönköping

Tranhult 11

562 91 Månsarp